Online školení dobrovolníků „ProVol“ pro dobrovolníky a koordinátory

 

Školení se skládá z 10 modulů. Ty zprostředkovávají informace pro danou cílovou skupinu. Seminář je koncipován tak, aby podpořil účastníky v diskusi o tom, čeho by chtěli v oblasti dobrovolnictví dosáhnout. Poté jsou jim poskytnuty potřebné metodické nástroje, které jim pomohou těchto cílů dosáhnout díky jejich odbornosti. Z tohoto důvodu je seminář zaměřen prakticky a obsahuje cvičení, která se zaměřují na konkrétní potřeby.

 

Obsah semináře: 

  1 – Úvod do dobrovolnictví
  2 – Záměry a cíle, role
  3 – Projektový a časový management
  4 – Komunikace
  5 – Vedení lidí
  6 – Vztahy s veřejností
  7 – Správa událostí
  8 – Vytváření sítí
  9 – Právní otázky
  10 – Finance a fundraising

Modul 1: Úvod do dobrovolnictví

Aby práce s dobrovolíky bylo co nejúspěšnější, je třeba mít základní přehled o sociálních změnách a také v oblasti dobrovolnictví.

Modul 2: Záměry a cíle, role

Druhý modul je určený pro diskuzi s účastníky. Představují své cíle v oblasti dobrovolnictví a jakou cestou je možné jich dosáhnout. Dále jde také o přesné pochopení role dobrovolníka.

Modul 3: Projektový a časový management

V tomto modulu si mohou účastníci vyzkoušet řízení projektu od jeho počátku, přes odborné plánování, až po zdárný konec. Zároveň jsou tak osvojeny metody organizace času.

Modul 4: Komunikace

Abychom předešli nedorozuměním, snažíme se obtížné situace řešit konstruktivně. Rovněž mohou být rozvinuty schopnosti jako je například vystupování před publikem nebo vedení skupiny.

Modul 5: Vedení lidí

Pro každého koordinátora je nezbytností zabývat se oblastí řízení lidských zdrojů. To zahrnuje odborné psaní popisu činnosti nebo třeba použití metod k získání nových dobrovolníků. V neposlední řadě se také účastníci učí, jak pracovat v týmu, aby nedocházelo ke konfliktům, případně jak takové konflikty řešit.

Modul 6: Vztahy s veřejností

Jak je možné prezentovat vlastní zájmy na veřejnosti a jakými pravidly se řídit ve spolupráci se zástupci médií, se účastníci dozvědí v tomto modulu.

Modul 7: Správa událostí

V tomtu modulu jsou vyučovány metody úspěšného plánování a realizace různých druhů akcí.

Modul 8: Vytváření sítí

Účastníci se v tomto modulu zabývají následujícími otázkami a vhodnými metodami k zavedení do praxe: Jak funguje networking a čeho je třeba dbát, aby byl networker úspěšný?

Modul 9: Právní otázky

Co se týče pojištění pro dobrovolníky  a právních záležitostí – jako třeba autorského práva nebo práce s chráněnými skupinami – vše, čeho je třeba dbát, představuje poslední modul. Take psaní doporučení nebo certifikátů za dobrovolnickou práci jsou neméně důležitými body.

Modul 10: Finance a fundraising

Také dobrovolníci stojí peníze: v oblasti dobrovolnického angažmá stojí stále ta samá výzva – zajištění finančních prostředků. U registrované organizace je také třeba dbát všech finančních a daňových předpisů.

Co o školení říkají účastníci