Apie projektą

„Professional Volunteering“ (ProVol) yra partnerystė, kurią sudaro partnerių organizacijos iš įvairių Europos šalių. Mūsų tikslas – profesionalizuoti savanorišką veiklą, kuriant prieinamą, lankstų ir tvarų Europos modelį savanorių koordinatoriams ir savanoriams mokyti. Norime pagerinti savanoriškos veiklos veiksmingumą ir teikiamų paslaugų kokybę. Nuo 2015 metų įgyvendinome keletą projektų:Über das prij

„Professional Volunteering“ (ProVol) buvo Europos partnerystė tarp Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V. (GLL) (Vokietija), Volunteering Matters (Didžioji Britanija), Centrul de Volontariat Cluj-Napoca (Rumunija) ir Dobrovolnické centrum Ustí Nad Labem (Čekija), vykusi 2014–2016 m. Jie sukūrė prieinamą, lankstų ir tvarų Europos modelį koordinatorių ir savanorių mokymui, siekiant pagerinti savanorystės veiksmingumą ir teikiamų paslaugų kokybę.

2016 m. projektas buvo tęsiamas pavadinimu „Professional Volunteering Crossborder“. Jo tikslas buvo tobulinti ir plėsti esamą mokymą. Siekiant įtraukti pabėgėlius, migrantus su ribotomis kalbos žiniomis bei žmones su mokymosi ir protiniais sutrikimais, Vokietijos ir Čekijos partneriai sukūrė paprastos kalbos mokymą. Su „ProVol Digital“ mokymas taip pat buvo perkeltas į internetą.

Nuo 2018 iki 2020 m. buvo įgyvendintas tarptautinis projektas „Improve“, kuris buvo skirtas įtraukiam savanoriavimui ir sukūrė pirmąjį mokymo paprasta kalba projektą žmonėms su protiniais sutrikimais. Projekte dalyvavo Čekijos partneris ir dvi ekspertų grupės iš Austrijos ir Portugalijos.

Nuo 2021 m. lapkričio iki 2024 m. lapkričio vyksta projektas „IMProVE 2:0 – Inclusive Methods in Professional Volunteering in Europe“, koordinuojamas Dobrovolnické centrum, z.s. (Čekijos Respublika) kartu su Uniamoci ONLUS asociacija, JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS (Lietuva) ir Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (Vokietija), finansuojamas pagal Erasmus+ programą. IMPRoVE 2.0 yra projektas, kuris numato Europos modelio Improve 2.0 įgyvendinimą, įtraukesnį ir integratyvesnį savanorystės koncepciją, atitinkančią Erasmus+ programos integracijos ir įvairovės strategijos Europos principus. Tikslas yra skatinti žmonių su negalia ir vietinių savanorių organizacijų savanorystę, įvedant Inclusion Buddy figūrą ir kuriant gerąją praktiką integracinei savanorystei.

Kadangi Jaunuoliu Dienos Centras dalyvavo tik Improve 2.0 projekte, šio projekto rezultatai yra prieinami lietuvių kalba. Visų kitų projektų rezultatus anglų kalba galite rasti čia.