Profesionalus savanoriavimas Europoje

Įvairiuose projektuose „Gemeinsam Leben und Lernen in Europa“ bendradarbiavo su daugybe partnerių iš Europos šalių. Žemiau rasite daugiau informacijos apie partnerius.

Leopoldstraße 9
D- 94032 Passau
info[@]gemeinsam-in-europa.de
Phone: +49-851-2132740
https://gemeinsam-in-europa.de/

Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (Passau, Vokietija)

GLL yra bendruomenės organizacija, įsikūrusi rytinėje Bavarijoje, Vokietijoje, orientuota į Europos klausimus ir intervencijas, kurios naudingos piliečiams vietiniu, nacionaliniu ir kontinentiniu mastu. Jų projektai kovoja su diskriminacija, skatina lygias galimybes švietime ir darbe, didina visuomenės informuotumą apie socialinius ir kultūrinius klausimus bei skatina socialinį įsipareigojimą. Jų projektai skirti socialiai nepalankioje padėtyje esantiems asmenims ir siekia juos integruoti į visuomenę, už tai jie sulaukė pripažinimo ir apdovanojimų. Daugiau apie organizaciją sužinosite čia.

Kaip savanoriško darbo srities ekspertas, GLL koordinavo įvairius Erasmus+ projektus, kurie pristatomi šioje svetainėje.

Website

 

Prokopa Diviše 1605/5,
400 01 Ústí nad Labem,
Czech Republic
 +420 606 512 905
https://www.dcul.cz/

Dobrovolnické centrum (Ústí nad Labem, Čekijos Respublika)

Dobrovolnické centrum v městě Ústí nad Labem bylo založeno v roce 1999. Jeho cílem je podporovat, rozvíjet a profesionalizovat dobrovolnictví. Během více než 20 let provozu v regionu Ústí nad Labem flexibilně reaguje na současné potřeby komunity a spojuje 2 „světy“ – první skupinu tvoří dobrovolníci, kteří věnují svůj čas, zkušenosti a kompetence; a druhou skupinu tvoří lidé, kteří potřebují pomoc dobrovolníků.

Centrum se zaměřuje na školení a zapojení dobrovolníků do různých sektorů, jako jsou nemocnice, podpora dětí a mládeže, kultura a sport. Také se zavázali k cílům udržitelného rozvoje a dokončili rekonstrukci klubu ENTER22, který slouží jako centrum pro dobrovolníky, mladé lidi a komunitu v Ústí nad Labem. Aktivity centra sahají i za hranice regionu, včetně přeshraničního dobrovolnictví v Německu a vysílání českých dobrovolníků do zahraničí. Dobrovolnictví je středobodem zájmu všech skupin v komunitě, včetně lidí s duševním postižením, seniorů, osob se zdravotním postižením a rodin.

Strada Virgil Fulicea
Nr 1, cod 400022
Cluj-Napoca
+40 264 431 411
cluj(at)voluntariat.ro
https://centruldevoluntariat.ro/

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Rumunija)

Dalyvavo šiuose projektuose: VOICE, ProVol, ProVol Digital

Klužo-Napokos savanorių centras (CVCN) yra nepriklausoma organizacija, įkurta 2004 m. gruodžio mėn. Jų misija – plėtoti savanorystę ir įtraukti piliečius į bendruomenės problemų sprendimą. Jų vizija – solidarus Klužas, kuriame kiekvienas prisideda savo laiku, įgūdžiais ir energija, kad bendruomenė taptų geresnė. CVCN siekia didinti savanorių dalyvavimą, bendruomenės įsitraukimą, savanorystės naujoves ir informuotumą apie jos naudą. Jie teikia tokias paslaugas kaip savanorių mokymas, atranka, konsultacijos organizacijoms ir savanoriškos veiklos programų kūrimas, siekiant skatinti bendruomenės įsitraukimą.

CVCN yra aktyvus Klužo-Napokos savanorystės judėjimo išteklių centras, tapęs nuolatiniu kokybiškų savanorystės programų bendruomenei teikėju. Per 16 veiklos metų organizacija sugebėjo įgyvendinti daug įvairių savanorystės programų ir teikti paramą keliant savanorių vadybos standartus kitoms vietos nevyriausybinėms organizacijoms Kluže-Napokoje ir visoje šalyje.

Tiroler Str. 6/2
9500 Villach, Österreich
+43 676 317 61 01
office(at)eb-projektmanagement.at
www.eb-projektmanagement.at

EB projektmanagement GmbH (Villach, Austrija)

EB projektmanagement GmbH yra konsultacinė ir švietimo organizacija, turinti daugiau nei 15 metų patirtį Europos projektų plėtimo ir įgyvendinimo srityje. EB pm specializuojasi kūrimo ir įgyvendinimo projektuose švietimo ir regioninio vystymosi srityje, taip pat tinklų ir bendradarbiavimo projektuose.

Jie siūlo įvairias verslo sritis, įskaitant projektų valdymą, palengvinimą, regionizuotų kursų kūrimą ir tyrimų parengimą. Jų ekspertizė taip pat yra mokymo programų kūrimo, idėjų ir inovacijų valdymo srityse. Jie laiko savo įmonę vietu, kur vyksta plėtra, įgyvendinimas ir platinimas, teikdami tiek plėtros darbą, tiek jo įgyvendinimą.

Be to, jie specializuojasi aukšto lygio mokymuose, koncentruodamiesi į komunikacijos įgūdžius srityse, kuriose turi praktinę patirtį. Tai apima mokymus projektų valdymo, procesų valdymo, finansavimo, bendradarbiavimo ir tinklo valdymo, žmogiškųjų išteklių plėtros, darbdavio prekinio ženklo, lyčių integracijos, lygybės ir įvairovės valdymo srityse.

Via Emiro Giafar n°36 Palermo 90124, Sicilia – Italia
(+39) 0919765893
info(at)uniamoci.eu
https://www.uniamoci.eu/

ASOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Palermo, Italija)

ASOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS yra ne pelno siekianti organizacija, kuri koncentruojasi į jaunų ir suaugusių žmonių su negalia integraciją ir socialinę pagalbą, siekdama jų visiško įtraukimo į visuomenę. Nuo įkūrimo 2008 metais, jie įgalino individas su negalia, skatino tarptautinę bendradarbiavimą siekiant socialinės įtraukties, skatino Europos mobilumą ir didino socialinį sąmoningumą apie įtrauktį ir aktyvų pilietiškumą.

Jų centrinis biuras, įsikūręs įsigytoje mafijos konfiskuotoje nuosavybėje, tarnauja kaip vieta administraciniams ir švietimo veiksmams. ASOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS kasdien teikia švietimo ir socializacijos veiklas suaugusiems žmonėms su negalia, dalyvauja gatvės valymo veiklose su įtrauktomis grupėmis, vykdo tarptautinius veiksmus, valdo internetinį radiją ir internetinį žurnalą, bei organizuoja seminarus, dirbtuves ir konferencijas, siekdamas skatinti įtrauktį. Jie suformavo partnerystes su įvairiomis institucijomis vietiniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu, kad galėtų įgyvendinti savo socialinius projektus.

Kranto g. 18, 
LT-35173, Panevėžys
(+370) 45 582 598
info(at)pjdc.lt
https://pjdc.lt

 

Jaunuolių dienos centras (Panevėžys, Lietuva)

Jaunuolių dienos centras (JDC) yra socialinis paslaugų įstaigas, įkurtas 1996 metais Panevėžio miesto tarybos Lietuvoje. Jie teikia kasdienines veiklas ir socialinę priežiūrą neįgaliesiems jauniems žmonėms su fizinėmis ir intelektinėmis negalėmis, sulaukusiems 18 metų. Jų misija yra integruoti neįgaliuosius į visuomenę, gerbiant jų unikalumą. JDC pabrėžia bendruomenės ryšius ir organizuoja specialius renginius, tokius kaip teatrų festivaliai ir sporto varžybos. Jie nuolat ieško plėtros galimybių, įgyvendina gerąsias praktikas iš kitų šalių ir bendradarbiauja su organizacijomis tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Įstaiga šiuo metu aptarnauja 70 vartotojų su įvairiomis negalėmis ir turi 43 darbuotojų, kurie skiria dėmesį jų švietimo, profesinės rengimo ir gyvenimo poreikiams.

 

Rua 7 de Junho nº57,
2730-174 Barcarena – Portugal
(+351) 214239680
geral(at)cercioeiras.pt
https://www.cercioeiras.pt/pt

CERCIOEIRAS (Barcarena, Portugal)

CERCIOEIRAS (Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade) yra Socialinės Solidarumo ir Viešo Naudojimo Kooperatyvinė organizacija, skirta piliečių su negalia edukacijai ir reabilitacijai. Jų vizija yra tapti puikiu organizacijos pavyzdžiu ir referencija kuriant įtraukiamą visuomenę.

Jų sritis yra teikti intervenciją ir paramą žmonėms su intelektine negalia, skatinant socialinį įtraukimą, gyvenimo kokybę, prisitaikymą prie jų gyvenimo sričių konteksto. Jie specializuojasi ankstyvosios vaikystės intervencijoje, specializuotoje edukacijoje, darbo veiklose, gyvenamosios vietos palaikyme, įtrauktiniuose ištekliais, įranga ir techniniais prietaisais, ir individualių su negalia asmenų kurikulinių projektų praturtinime.

 

atempo Betriebsgesellschaft gmbH
Heinrichstraße 145
8010 Graz
(+43) 316 81 47 16 0
atempo.graz(at)atempo.at
https://www.atempo.at/

 

 

ATEMPO (Granz, Austrija)

Atempo yra ne pelno siekianti asociacija, įkurta 2000 metais, nepriklausoma nuo partijų ir bažnyčios, siekianti užtikrinti lygiavertį visų bendruomenės narių gyvenimą. Ji išaugo į keturių tarpusavyje susijusių organizacijų grupę, kurioje dirba 80 žmonių, iš jų 25 proc. darbuotojų yra žmonės su negalia. Atempo yra pirmaujanti socialinė korporacija Austrijoje ir siūlo specializuotą mokymąsi naudoti iPads ir planšetes mokyklose bei suaugusiųjų įtraukimo švietime. Taip pat jie teikia profesinį mokymą ir karjeros palaikymą žmonėms su negalia, gamina prieinamus informacinius produktus ir sukūrė „Nueva“ modelį, skirtą vertinti paslaugų kokybę iš paslaugų vartotojų perspektyvos. Atempo aktyviai bendradarbiauja su panašiomis organizacijomis ir iniciatyvomis visoje Europoje, siekdama skatinti žmonių su mokymosi sunkumais ir negalia įtraukimą ir lygiavertę dalyvavimą.

MEZIGENERAČNÍ A DOBROVOLNICKÉ CENTRUM TOTEM, Z.S.
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
(+420) 377 260 425
totem(at)totemplzen.cz
http://en.totemplzen.cz/

 

 

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. (Plzeň, Čekijos Respublika)

Mezigenerační a Dobrovolnické Centrum Totem, z.s. yra nevyriausybinė organizacija, įkurta Plznyje 1999 metais ir veikianti socialiniame sektoriuje. Organizacijos misija yra kurti teigiamas ir funkcionalesnes tarpasmenines santykių šeimoje ir taip pat platesnėje pilietinės visuomenės kontekste. Totem teikia socialinio stimuliacijos paslaugas, stimuliacijos programas ir kitas, ypač savanoriškas projekto, kurie siekia mūsų ilgalaikių tikslų.

Ilgalaikiai tikslai ir veiklos kryptys yra:

  • Skatinti ir plėsti savanoriškos pagalbos idėją ir plėtoti savanorišką darbą.
  • Teikti socialinio stimuliacijos ir švietimo veiklas senjorams, siekiant išlaikyti jų psichinę ir fizinę sveikatą ir atidėti laiką, kai jie visiškai priklauso nuo kitų pagalbos,
  • Profilaktika siekiant spręsti grėsmę vaikų ir jaunimo vystymuisi, padėti vaikams ir jaunimui susidoroti su sunkiomis situacijomis jų gyvenime ir sumažinti šių situacijų poveikį vaiko gyvenimui,
  • Mezigeneraciniai projektai siekiant sukurti sveiką ir natūralų aplinką visų kartų socialinei bendraujančių tarpusavio santykiui.

 

Stadtlabor Graz
Griesgasse 40, 8020 Graz
(+43) 316 22 89 46
office(at)stadtlaborgraz.at
www.stadtlaborgraz.at

 

StadtLABORGraz – Innovációk az urbánus életminőségért (Graz, Ausztria)

A StadtLABORGraz egy nonprofit kutatási platform, amely a fenntartható városfejlesztésre összpontosít. Céljuk, hogy az urbánus innovációk segítségével emeljék a városi életminőséget a városok / városrészek különböző szintjein. A StadtLABOR szorosan együttműködik az összes városi szereplővel. Az összes tevékenységet az open innovation és a living labs alapelvei erősen vezérlik. A Living Labs Európai Hálózatának tagjaként aktívan részt vesznek a nemzeti és európai hálózatokban. A Nachbarschaften Büro (BdN) iroda a StadtLABORGraz keretein belül közösségi központként működik, elősegítve a kommunikációt, a részvételt és az életminőséget a kerületben. Céljaik közé tartozik a konfliktusok kezelése, lehetőségek azonosítása és különböző célcsoportok támogatása.

 

Puistokatu 14-16, 3. krs
70110 Kuopio
puh. 050 554 8877
setlementtipuijola(at)puijola.net
https://www.puijola.net/kompassi/

 

 

Kuopio Settlement Puijola ry (Kuopion Monikulttuurinen Keskus, Suomi)

Kuopion Settlement Puijola (KSP) on paikallinen kansalaisjärjestö Kuopiossa, Suomessa, jonka tarkoituksena on parantaa yhteisön sosiaalista hyvinvointia. Perustettu vuonna 1995, KSP toimii yhteisötiloissa, tukee nuorisotyötä ja auttaa haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä työllistymisessä. He ovat johtaneet monikulttuurisia toimintoja vuodesta 1999 lähtien tarjoten integraatiotukea ja aktiivisia jäsenyysmahdollisuuksia monikulttuurisessa keskuksessaan, Kompassissa. Kompassi keskittyy kielten opiskeluun, vertaistukeen ja yksilöiden voimaannuttamiseen elämässä eteenpäin pääsemiseksi. KSP työskentelee maahanmuuttajien, monikulttuuristen parien ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneiden kanssa.

1431, Budapest, Postafiók 195.
info(at)marom.hu
https://www.marom.hu/

 

 

 

 

Marom Klub Egyesület (Budapest, Magyarország)

A MAROM 2002-ben alakult meg a zsidó kultúra és hagyományok újjáélesztésének és újraértelmezésének küldetésével. A demokratikus értékek előmozdítása és aktív polgári részvétel a társadalmi kérdésekben, a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni harc, valamint a multikulturalizmus ünneplése már a kezdetektől része volt a küldetésüknek. Az elmúlt 15 évben a MAROM tagjai különféle társadalmi, oktatási, művészeti és civil programokat hoztak létre és vettek részt Magyarországon és Európa szerte. 2006 és 2012 között a MAROM együttműködött a Sirály nevű független közösségi és kulturális központ irányításában Budapest történelmi zsidó negyedében. 2013-ban saját közösségi helyet nyitottak, Auróra néven, egy önellátó kollektívát a leszakadó 8. kerületben, Budapest belvárosában. A MAROM egy kis mag csapat és egy nagyobb önkéntes csoport (évente kb. 150 önkéntes) által működtetett. Különféle programjaival (helyi fesztiválok, beszélgetések, filmvetítések stb.) évente kb. 12 000 embert érnek el. A MAROM része nemzetközi hálózatoknak, például a MAROM Europe-nak.

Centrum dobrovoľníctva
Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
(+421) 0902 138 946
cd(at)centrumdobrovolnictva.sk

https://www.centrumdobrovolnictva.sk/

 

 

Centrum dobrovoľníctva (Slovensko)

Dobrovoľnícke centrum, založené v roku 2000 v meste Banská Bystrica na Slovensku, si kladie za cieľ zvýšiť ľudský potenciál a zlepšiť kvalitu života prostredníctvom dobrovoľníctva. Aktívne sa zapája do komunity, spolupracuje s univerzitami, obcami, školami, neziskovými organizáciami a podnikmi. Centrum má štandardnú známku kvality pre riadenie dobrovoľníkov. Ich ciele zahŕňajú motiváciu ľudí pre dobrovoľníctvo, zvyšovanie povedomia a záujmu, zlepšovanie vnímania dobrovoľníctva a posilňovanie riadenia dobrovoľníkov. Poskytujú služby pre dobrovoľníctvo, propagujú dobrovoľníctvo, poskytujú školenia a dohľad, vykonávajú výskumy a realizujú rôzne programy a projekty dobrovoľníctva pre rôzne demografické skupiny a oblasti záujmu.