Profesionální dobrovolnictví v Evropě

V rámci různých projektů Gemeinsam Leben und Lernen in Europa spolupracuje s mnoha partnery z evropských zemí. Níže naleznete další informace o těchto partnerech.

Leopoldstraße 9
D- 94032 Passau
info[@]gemeinsam-in-europa.de
Phone: +49-851-2132740
https://gemeinsam-in-europa.de/

Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (Passau, Německo)

GLL je občanská organizace se sídlem ve východním Bavorsku v Německu, která se zaměřuje na evropské otázky a intervence, které jsou prospěšné občanům na místní, národní i kontinentální úrovni. Jejich projekty bojují proti diskriminaci, podporují rovné příležitosti ve vzdělávání a v práci, zvyšují povědomí veřejnosti o sociálních a kulturních otázkách a podporují sociální angažovanost. Jejich projekty se zaměřují na sociálně znevýhodněné skupiny a usilují o jejich integraci do společnosti, za což získávají uznání a ocenění.

GLL jako odborník v oblasti dobrovolnictví koordinuje různé projekty Erasmus+, které jsou prezentovány na těchto webových stránkách.

Prokopa Diviše 1605/5,
400 01 Ústí nad Labem,
Czech Republic
 +420 606 512 905
https://www.dcul.cz/

Dobrovolnické centrum (Ústí nad Labem, Česká republika​)

Podílel se na následujících projektech: ProVol, ProVol Crossborder, ProVol Digital, IMProVE 1.0, koordinátor: IMProVE 2.0

Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem bylo založeno v roce 1999. Cílem je podpora, rozvoj a profesionalizace dobrovolnictví. Za více než 20 let působení v Ústeckém kraji Dobrovolnické centrum pružně reaguje na aktuální potřeby komunity a propojuje 2 „světy“ – první skupinou jsou dobrovolníci, kteří věnují svůj čas, zkušenosti a kompetence, a druhou skupinou je svět potřebných, kteří pomoc dobrovolníků potřebují.

Centrum se zaměřuje na vzdělávání a zapojování dobrovolníků v různých odvětvích, jako jsou nemocnice, podpora dětí a mládeže, kultura a sport. Věnují se také cílům udržitelného rozvoje a dokončili rekonstrukci klubu ENTER22, který slouží jako centrum pro dobrovolníky, mladé lidi a komunitu v Ústí nad Labem. Aktivity centra přesahují hranice regionu, včetně přeshraničního dobrovolnictví v Německu a vysílání českých dobrovolníků do zahraničí. Dobrovolnictví je ústředním tématem pro všechny skupiny v rámci komunity, včetně lidí s mentálním postižením, seniorů, zdravotně postižených osob a rodin.

Strada Virgil Fulicea
Nr 1, cod 400022
Cluj-Napoca
+40 264 431 411
cluj(at)voluntariat.ro
https://centruldevoluntariat.ro/

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Rumunsko​)

Podílel se na následujících projektech: VOICE, ProVol, ProVol Digital.

Dobrovolnické centrum Cluj-Napoca (CVCN) je nezávislá organizace založená v prosinci 2004. Jejím posláním je rozvíjet dobrovolnictví a zapojovat občany do řešení problémů komunity. Jejich vizí je solidární Kluž, kde každý přispívá svým časem, dovednostmi a energií pro lepší komunitu. Cílem CVCN je zvýšit účast dobrovolníků, zapojení komunity, inovace v dobrovolnictví a povědomí o jeho přínosech. Poskytují služby, jako je školení dobrovolníků, nábor, poradenství pro organizace a rozvoj dobrovolnických programů na podporu zapojení komunity.

CVCN je aktivním informačním centrem pro dobrovolnické hnutí v Kluži-Napoce a stává se stálým poskytovatelem kvalitních dobrovolnických programů pro komunitu. Za 16 let své činnosti se organizaci podařilo realizovat velkou rozmanitost dobrovolnických programů a0a nabídnout podporu při zvyšování standardů v oblasti řízení dobrovolnictví v dalších místních nevládních organizacích v Kluži-Napoce i v celé zemi.

Tiroler Str. 6/2
9500 Villach, Österreich
+43 676 317 61 01
office(at)eb-projektmanagement.at
www.eb-projektmanagement.at

EB projektmanagement GmbH (Villach, Rakousko)

Podílel se na následujících projektech: ProVol Crossborder, ProVol Digital

EB projektmanagement GmbH je poradenská a vzdělávací organizace s více než patnáctiletou zkušeností s vývojem a realizací evropských projektů. EB pm se specializuje na vývoj a realizaci projektů v oblasti vzdělávání a regionálního rozvoje, jakož i na projekty rozvoje sítí a spolupráce.

Nabízí různé obory činnosti, včetně projektového managementu, facilitace, rozvoje regionalizovaných kurzů a přípravy studií. Jejich odbornost spočívá také ve vývoji vzdělávacích programů, řízení nápadů a inovací. Svou společnost vnímají jako místo pro vývoj, implementaci a šíření, které zajišťuje jak rozvojovou práci, tak její realizaci.

Kromě toho se specializují na pokročilá školení se zaměřením na komunikační dovednosti v oblastech, v nichž mají praktické zkušenosti. Jedná se o školení v oblasti projektového řízení, řízení procesů, financování, spolupráce a řízení sítí, rozvoje lidských zdrojů, budování značky zaměstnavatele, gender mainstreamingu, rovnosti a řízení rozmanitosti.

 

Via Emiro Giafar n°36 Palermo 90124, Sicilia – Italia
(+39) 0919765893
info(at)uniamoci.eu
https://www.uniamoci.eu/

ASOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Palermo, Itálie)

Podílel se na následujících projektech: IMProVE 2.0

Uniamoci Onlus je nezisková organizace, která se zaměřuje na integraci a sociální pomoc mladým a dospělým lidem se zdravotním postižením a usiluje o jejich plné začlenění do společnosti. Od svého založení v roce 2008 posiluje postavení osob se zdravotním postižením, podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti sociálního začleňování, podporuje evropskou mobilitu a zvyšuje společenské povědomí o začleňování a aktivním občanství.

Jejich sídlo, které se nachází v nemovitosti zabavené mafii, slouží jako prostor pro administrativní a vzdělávací aktivity. Uniamoci Onlus zajišťuje každodenní vzdělávací a socializační aktivity pro dospělé osoby se zdravotním postižením, zapojuje se do pouličního zametání s inkluzivními skupinami, pořádá nadnárodní aktivity, spravuje webové rádio a internetový časopis a organizuje semináře, workshopy a konference na podporu inkluze. Při realizaci svých sociálních iniciativ navazují partnerství s různými institucemi na místní, národní a evropské úrovni.

Kranto g. 18, 
LT-35173, Panevėžys
(+370) 45 582 598
info(at)pjdc.lt
https://pjdc.lt

 

JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS (Panevėžys, Litva) 

Podílel se na následujících projektech: IMProVE 2.0

Jaunuoliu dienos centras (JDC) je zařízení sociálních služeb, které v roce 1996 založila městská rada v litevském Panevezysu. Poskytuje denní aktivity a sociální péči mladým lidem s tělesným a mentálním postižením starším 18 let. Jejich posláním je integrovat zdravotně postižené jedince do společnosti a zároveň ctít jejich jedinečnost. JDC klade důraz na vazby s komunitou a pořádá speciální akce, jako jsou divadelní festivaly a sportovní soutěže. Neustále hledají možnosti rozvoje, přebírají osvědčené postupy z jiných zemí a spolupracují s organizacemi na domácí i mezinárodní úrovni. Instituce v současné době slouží 70 uživatelům s různými druhy postižení a má 43 zaměstnanců, kteří se věnují podpoře jejich vzdělávacích, profesních a životních potřeb.

Rua 7 de Junho nº57,
2730-174 Barcarena – Portugal
(+351) 214239680
geral(at)cercioeiras.pt
https://www.cercioeiras.pt/pt

CERCIOEIRAS (Barcarena, Portugalsko)

Podílel se na následujících projektech: IMProVE 1.0

CERCIOEIRAS (Družstvo pro vzdělávání a rehabilitaci občanů se zdravotním postižením) je družstevní organizace sociální solidarity a veřejné prospěšnosti, která se věnuje vzdělávání a rehabilitaci občanů se zdravotním postižením. Jejich vizí je stát se špičkovou organizací a referencí při budování inkluzivní společnosti.

Jejich oblastí působnosti je poskytování intervence a podpory lidem s mentálním postižením, podpora sociálního začlenění, kvality života, přizpůsobení kontextu v oblastech jejich života. Specializují se na intervenci v raném dětství, specializované vzdělávání, pracovní aktivity, pobytovou podporu, inkluzivní zdroje, vybavení a technické pomůcky a projekty obohacování výuky pro osoby s postižením.

 

atempo Betriebsgesellschaft gmbH
Heinrichstraße 145
8010 Graz
(+43) 316 81 47 16 0
atempo.graz(at)atempo.at
https://www.atempo.at/

 

 

ATEMPO (Granz, Rakousko) 

Zapojení do následujících projektů: IMProVE 1.0

Atempo je neziskové sdružení založené v roce 2000, nezávislé na stranách a církvi, jehož cílem je dosáhnout rovného zacházení se všemi členy komunity. Rozrostlo se do skupiny čtyř vzájemně propojených organizací, které zaměstnávají 80 osob, přičemž 25 % zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním postižením. Atempo je přední sociální korporací v Rakousku a nabízí specializovaná školení v oblasti používání iPadů a tabletů ve školách a v inkluzivním vzdělávání dospělých. Poskytuje také odborné vzdělávání a kariérní podporu pro osoby se zdravotním postižením, vytváří přístupné informační produkty a vyvinula model „Nueva“ pro hodnocení kvality služeb z pohledu uživatelů služeb. Atempo aktivně spolupracuje s podobnými organizacemi a iniciativami v celé Evropě, aby podpořilo inkluzi a rovnoprávné zapojení osob s poruchami učení a zdravotním postižením.

 

MEZIGENERAČNÍ A DOBROVOLNICKÉ CENTRUM TOTEM, Z.S.
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
(+420) 377 260 425
totem(at)totemplzen.cz
http://en.totemplzen.cz/

 

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. (Česká republika​c)

Podílel se na následujících projektech: VOICE

Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, z.s je nestátní nezisková organizace založená v Plzni v roce 1999 a působící v sociální oblasti. Posláním organizace je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy v rodině a také v širším kontextu občanské společnosti. Totem poskytuje sociálně-stimulační služby, stimulační programy a další, zejména dobrovolnické projekty, které směřují k našim dlouhodobým cílům.

Dlouhodobé cíle a směry činnosti jsou:

  • Podpora a šíření myšlenky dobrovolné pomoci a rozvoj dobrovolnictví, Poskytování sociálně-stimulačních a vzdělávacích aktivit pro seniory s cílem udržet jejich duševní a fyzické zdraví a oddálit dobu, kdy budou plně odkázáni na pomoc druhých,
  • Prevence k řešení ohrožení vývoje dětí a mládeže, pomoc dětem a mládeži při řešení obtížných životních situací a zmírnění dopadů těchto situací na život dítěte,
  • Mezigenerační projekty k vytvoření zdravého a přirozeného prostředí pro sociální soužití všech generací. 

 

Stadtlabor Graz
Griesgasse 40, 8020 Graz
(+43) 316 22 89 46
office(at)stadtlaborgraz.at
www.stadtlaborgraz.at

 

StadtLABORGraz Innovationen für urbane Lebensqualität (Graz, Rakousko ) 

Podílel se na následujících projektech: VOICE

StadtLABOR Graz je nezisková výzkumná platforma zaměřená na udržitelný rozvoj měst. Jejím cílem je zvyšovat kvalitu života ve městech / městských částech podporou městských inovací na různých úrovních společnosti. StadtLABOR úzce spolupracuje s celou řadou městských aktérů. Veškeré aktivity jsou silně vedeny základními principy otevřených inovací a živých laboratoří. jako člen evropské sítě živých laboratoří se aktivně zapojují do národních a evropských sítí. Kancelář sousedství (Büro der Nachbarschaften BdN) spadající pod StadtLABOR Graz slouží jako komunitní centrum, které podporuje komunikaci, participaci a kvalitu života ve čtvrti. Mezi jejich cíle patří řešení konfliktů, identifikace příležitostí a podpora různých cílových skupin.

Puistokatu 14-16, 3. krs
70110 Kuopio
puh. 050 554 8877
setlementtipuijola(at)puijola.net
https://www.puijola.net/kompassi/
  

Kuopio Settlement Puijola ry (Intercultural Center of Kuopio, Finsko) 

Podílel se na následujících projektech: VOICE

Kuopio Settlement Puijola (KSP) je místní nevládní organizace ve finském Kuopiu, která se věnuje zlepšování sociálního blahobytu komunity. KSP byla založena v roce 1995 a provozuje komunitní domy, podporuje práci s mládeží a pomáhá zranitelným osobám při hledání zaměstnání. Od roku 1999 vede multikulturní aktivity a nabízí podporu integrace a možnosti aktivního členství ve svém multikulturním centru Kompassi. Kompassi se zaměřuje na výuku jazyků, vzájemnou podporu a posilování schopností jednotlivců posouvat se v životě vpřed. KSP pracuje s přistěhovalci, multikulturními páry a zájemci o multikulturalitu.

1431, Budapest, Postafiók 195.
info(at)marom.hu
https://www.marom.hu/

 

 

 

Marom Klub Egyesület (Budapest, Maďarsko​) 

Podílel se na následujících projektech: VOICE

MAROM byl založen v roce 2002 s cílem oživit a nově interpretovat židovskou kulturu a tradice. Podpora demokratických hodnot a aktivní občanské účasti na společenských otázkách, boj proti rasismu a antisemitismu a oslava multikulturalismu byly od počátku součástí našeho poslání. V uplynulých 15 letech členové MAROM vytvářeli a podíleli se na různých sociálních, vzdělávacích, uměleckých a občanských programech v Maďarsku i v celé Evropě. V letech 2006-2012 MAROM spoluřídil Sirály, nezávislé komunitní a kulturní centrum v historické židovské čtvrti Budapešti. V roce 2013 otevřela vlastní komunitní místo s názvem Auróra, soběstačný kolektiv, ve vylidněném 8. budapešťském obvodě. MAROM je veden malým základním týmem a větší skupinou dobrovolníků (cca 150 dobrovolníků ročně) Prostřednictvím různých programů (místní festivaly, diskuse, filmové projekce atd.) MAROM ročně osloví cca 12 000 lidí. MAROM je také součástí mezinárodních sítí, jako je MAROM Europe. 

Centrum dobrovoľníctva
Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
(+421) 0902 138 946
cd(at)centrumdobrovolnictva.sk

https://www.centrumdobrovolnictva.sk/

 

 

Centrum dobrovoľníctva (Slovensko​)

Podílel se na následujících projektech: ProVol Crossborder

Dobrovolnické centrum, založené v roce 2000 v Banské Bystrici na Slovensku, si klade za cíl zvyšovat lidský potenciál a zlepšovat kvalitu života prostřednictvím dobrovolnictví. Aktivně se zapojuje do života komunity, spolupracuje s univerzitami, obcemi, školami, nevládními organizacemi a podniky. Centrum je držitelem značky standardu kvality pro management dobrovolnictví. Mezi jejich cíle patří motivace lidí k dobrovolnictví, zvyšování informovanosti a zájmu o dobrovolnictví, zlepšování vnímání dobrovolnictví a zdokonalování managementu dobrovolnictví. Nabízejí služby pro dobrovolníky, propagují dobrovolnictví, poskytují školení a supervizi, provádějí výzkum a realizují různé dobrovolnické programy a projekty napříč různými demografickými skupinami a oblastmi zájmu.