O projektu

Číslo projektu: 2014-1-DE02-KA200-000676
Doba trvání:: 01.09.2014 – 31.08.2016
Program financování: Erasmus + Cooperation and Innovation for Good Practices

Dobrovolnictví přináší lidem důležité a cenné zkušenosti, díky nimž získávají nové dovednosti a užitečné know-how. To je užitečné nejen při činnostech souvisejících s dobrovolnictvím, ale také zlepšuje zaměstnatelnost jednotlivců. Vzhledem k existujícím výzvám a požadavkům na trhu práce platí, že čím více dovedností v oblasti zaměstnatelnosti lidé získají, tím lépe se mohou vypořádat s budoucími překážkami. Občanskou angažovanost lze tedy považovat za důležitý a silný zdroj neformálního učení, který potenciálně vede k udržitelnému zaměstnání.

Dovednosti získané prostřednictvím dobrovolnictví však nejsou vždy dostatečně uznávány ani akreditovány, ačkoli důkazy naznačují, že občanská angažovanost má značnou ekonomickou hodnotu. Podle studie o dobrovolnictví v Evropské unii přispívá k HDP dané země přibližně 1-5 %. To jasně naznačuje, že dobrovolnictví zaujímá zásadní místo ve společnosti i v ekonomice. Vzhledem k demografickým změnám se však nevládní organizace potýkají také se značným nedostatkem zdrojů. Proto, aby sociální organizace a instituce mohly i nadále přidávat hodnotu v těchto oblastech, musí pracovat profesionálněji, efektivněji a účinněji. S ohledem na tyto skutečnosti již německá partnerská organizace vypracovala koncepci školení speciálně pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolníků.

Tento program je zaměřen na podporu odborných dovedností a kompetencí, například v oblasti týmového nebo projektového řízení. Přestože tyto dovednosti pomáhají především k hospodárnějšímu výkonu dobrovolnické činnosti, účastníci školení mají prospěch i z hlediska rozvoje klíčových kompetencí pro zaměstnatelnost. Kromě toho již další partneři projektu zahájili vzdělávací přístupy týkající se výše uvedených otázek.

Projektem „Profesionální dobrovolnictví“ se partnerské organizace snaží na jedné straně posílit dobrovolnictví ve svých zemích. Díky kvalifikaci jednotlivců prostřednictvím profesního vzdělávání mají nevládní organizace prospěch z efektivně pracujících zaměstnanců a dobrovolníků. Nedostatek zdrojů se tak řeší zvýšením efektivity. Na druhé straně je důležitým aspektem projektu individuální přínos pro každého účastníka školení. Dobrovolníci získávají cenné dovednosti nezbytné pro zvládnutí výzev na trhu práce. Cílem projektu je usnadnit jejich úsilí o upevnění konkurenceschopnosti, a to i tím, že jim poskytne jasně strukturované, solidní a přesvědčivé reference podle dohodnutého formátu. Aby bylo možné nabídnout školení širokému okruhu dobrovolníků, je zapotřebí školitelů. Proto projekt zahrnuje nejen vytvoření vzdělávacího programu pro dobrovolníky, ale také pro koordinátory dobrovolníků a školitele. Prostřednictvím projektu by mělo být dobrovolnictví uznáno jako cesta k zaměstnání, a to i ze strany zaměstnavatelů.

 

Výsledky projektu

Obrázky

O partnerství

ProVol bylo evropské partnerství mezi Německem, Velkou Británií, Rumunskem a Českou republikou. Cílem tohoto partnerství, které koordinovala německá nevládní organizace Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V., bylo vytvořit dostupný, flexibilní a udržitelný evropský model vzdělávání koordinátorů dobrovolníků a dobrovolníků s cílem zvýšit efektivitu dobrovolnických aktivit a kvalitu jimi poskytovaných služeb. Projekt je financován z programu EU Erasmus+.

Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V. 

Leopoldstraße 9
D- 94032 Passau
+49-851-2132740
info(at)gemeinsam-in-europa.de
https://gemeinsam-in-europa.de/

Dobrovolnické centrum

Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic
+420 606 512 905
https://www.dcul.cz/

Centrul de Volontariat
Cluj-Napoca

Strada Virgil Fulicea
Nr 1, cod 400022
Cluj-Napoca
+40 264 431 411
cluj(at)voluntariat.ro
https://centruldevoluntariat.ro/

Volunteering matters

18-24 Lower Clapton Rd,
London E5 0PD, UK
https://volunteeringmatters.org.uk/