O projektu

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA204-048024
Doba trvání projektu: 01.09.2018 – 31.12.2020
Program financování: Erasmus+ KA204 – Strategická partnerství pro vzdělávání dospělých

Dobrovolnictví je důležité pro naši společnost i pro jednotlivce. Účast v ní může obohatit život díky sociální integraci a rozvoji osobních dovedností, ale lidé se zdravotním postižením z ní byli často vyloučeni. Projekt IMProVE se zasazuje o inkluzi a rovnost a jeho cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením vstup do dobrovolnické činnosti. Pro realizaci cíle inkluzivního dobrovolnictví se vytvářejí podpůrné struktury, které lidem se zdravotním postižením umožní přístup k poradenství a školení. Informační akce a poradenství pro rodiče a pečovatele zlepší dovednosti a usnadní tak cestu k dobrovolnictví. Dalším cílem je změnit vnímání osob se zdravotním postižením veřejností. Každý člověk bez ohledu na věk, kulturu, pohlaví, sexuální orientaci, původ, náboženství nebo postižení může přispět naší společnosti a hrát aktivní roli.

Cílem nadnárodního partnerství bylo vytvořit inkluzivní dobrovolnické prostředí pro osoby se zdravotním postižením nebo omezením, tj. umožnit dobrovolnictví všem.

Výsledky projektu

k výsledkům

 

 

Hlasy dobrovolníků

Obrázky

O partnerství

„IMProVE“ byl nadnárodní projekt mezi Německem, Českou republikou, Portugalskem a Rakouskem, který byl financován z programu EU Erasmus+.

Cílem partnerství, které koordinovala německá nevládní organizace Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V., bylo identifikovat způsoby, metody a strategie, jak zlepšit účast osob se zdravotním postižením na dobrovolnických aktivitách a vytvořit inkluzivní prostředí pro dobrovolnictví prostřednictvím výměny zkušeností napříč Evropou.

Partneři se chtěli podělit o své rozdílné zkušenosti a vzájemně se seznámit s prostředím, způsobem myšlení a práce. Partneři se sešli čtyřikrát, aby se podělili o své nápady, odborné znalosti a metody týkající se společných témat. Během každé ze čtyř nadnárodních návštěv navíc každý z partnerů nabídne jako příspěvek krátké školení pro ostatní partnery založené na jeho jedinečných odborných znalostech.

 

 

Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V. 

Leopoldstraße 9
D- 94032 Passau
+49-851-2132740
info(at)gemeinsam-in-europa.de
https://gemeinsam-in-europa.de/

Dobrovolnické centrum

Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic
+420 606 512 905
https://www.dcul.cz/

CERCIOEIRAS  (Cooperative Education and Rehabilitation of Citizens with Disabilities) 

Rua 7 de Junho nº57,
2730-174 Barcarena – Portugal
(+351) 214239680
geral(at)cercioeiras.pt
https://www.cercioeiras.pt/pt

atempo Betriebsgesellschaft gmbH
Heinrichstraße 145
8010 Graz
(+43) 316 81 47 16 0
atempo.graz(at)atempo.at
https://www.atempo.at/