O školícím programu

Školení se skládá z 10ti modulů a jednoho přídavného. Ty zprostředkovávají informace pro danou cílovou skupinu. Seminář má podpořit účastníky v debatě o tom, čeho konkrétně by chtěli v oblas

ti dobrovolnictví docílit. Následně jsou seznámeni s nezbytnými metodickými pomůckami, díky kterým mohou těchto cílů dosáhnout pomocí odborných znalostí. Z tohoto důvodu je seminář prakticky orientovaný a obsahuje cvičení, která jsou zaměřena na konkrétní potřeby.

Obsah semináře

Modul 1: Dobrovolnictví – základní informace 

Aby práce s dobrovolíky bylo co nejúspěšnější, je třeba mít základní přehled o sociálních změnách a také v oblasti dobrovolnictví.

Modul 2: Vytyčení cílů a určení rolí

Druhý modul je určený pro diskuzi s účastníky. Představují své cíle

v oblasti dobrovolnictví a jakou cestou je možné jich dosáhnout. Dále jde také o přesné pochopení role dobrovolníka.

Modul 3: Projektové řízení a časový rozvrh

V tomto modulu si mohou účastníci vyzkoušet řízení projektu od jeho počátku, přes odborné plánování, až po zdárný konec. Zároveň jsou tak osvojeny metody organizace času.

Modul 4: Komunikace

Abychom předešli nedorozuměním, snažíme se obtížné situace řešit konstruktivně. Rovněž mohou být rozvinuty schopnosti jako je například vystupování před publikem nebo vedení skupiny.

Modul 5: Vedení dobrovolníků

Pro každého koordinátora je nezbytností zabývat se oblastí řízení lidských zdrojů. To zahrnuje odborné psaní popisu činnosti nebo třeba použití metod k získání nových dobrovolníků. V neposlední řadě se také účastníci učí, jak pracovat v týmu, aby nedocházelo ke konfliktům, případně jak takové konflikty řešit.

Modul 6: Vztahy s veřejností

Jak je možné prezentovat vlastní zájmy na veřejnosti a jakými pravidly se řídit ve spolupráci se zástupci médií, se účastníci dozvědí v tomto modulu.

Modul 7: Eventmanagement

V tomtu modulu jsou vyučovány metody úspěšného plánování a realizace různých druhů akcí.

Modul 8: Network

Účastníci se v tomto modulu zabývají následujícími otázkami a vhodnými metodami k zavedení do praxe: Jak funguje networking a čeho je třeba dbát, aby byl networker úspěšný?

Modul 9: Peníze – fundraising, finance a daně

Také dobrovolníci stojí peníze: v oblasti dobrovolnického angažmá stojí stále ta samá výzva – zajištění finančních prostředků. U registrované organizace je také třeba dbát všech finančních a daňových předpisů.

Modul 10: Pojištění a právní záležitosti

Co se týče pojištění pro dobrovolníky  a právních záležitostí – jako třeba autorského práva nebo práce s chráněnými skupinami – vše, čeho je třeba dbát, představuje poslední modul. Take psaní doporučení nebo certifikátů za dobrovolnickou práci jsou neméně důležitými body.

VOICES OF VOLUNTEERS

I decided to do a year of National Volunteers‘ Service because after ending my school career I wasn’t entirely sure which step to take next. Thus, I wanted to get some orientation in terms of study and job perspectives.

Andreas Schrank, Germany

Volunteers